Barmedewerk(st)er

Plaats in de vereniging
Onder de barbeheer-coördinator binnen de tak van de penningmeester en onderdeel van pool met barmedewerk(st)ers
Tijd
Nader te bepalen
Taken

De taken zijn onder andere:

 • gastvrije bediening in de kantine van al onze gasten en leden
 • naleven huishoudelijk reglement
 • toezicht houden op naleving van alcoholverkoop aan 18-plussers
 • opruimen en schoonhouden van de kantine
 • barwerkzaamheden
 • keukenwerkzaamheden
Wij vragen
Een enthousiaste barmederk(st)er die het visitekaartje wil zijn van onze vereniging
Wij bieden
Een vrijwilligersvergoeding
Vacaturehouder

Marion van Rijswijk (barbeheer/coördinatie)
Telefoon: 06-21390825
Mail: jamatini@kabelfoon.nl

Consul trainingen

Plaats in de vereniging
Onder bestuurslid accomodatiezaken
Tijd
Een of meerdere dagen per week beschikbaar rond 16.00 uur
Taken
 • bij slecht weer beoordelen of de velden geschikt zijn om op te trainen
 • indien de velden afgekeurd worden: melding maken op de website vóór 17.00 uur
Wij vragen
Een persoon die kan beoordelen of een veld geschikt is om op te trainen
Wij bieden
Voor deze functie is géén vergoeding beschikbaar
Vacaturehouder

Tim van Rijswijk (bestuurslid accomodatiezaken)
Telefoon: 06-27562773
Mail: accommodatie@hilvaria.nl

Lid vrijwilligerscommissie

Plaats in de vereniging
Onder het bestuur
Tijd
2 uur per week
Taken
 • het onderhouden van de vacaturebank en het signaleren van knelpunten mbt het invullen van vacatures
 • het uitdragen van het vrijwilligersbeleid
 • meedenken over verbeteringen en het oplossen van het vrijwilligerstekort
 • aanwezig zijn bij de bijeenkomsten van de vrijwilligerscommissie
 • overleggen met het bestuur (2x per jaar)
Wij vragen
Een persoon die graag het tekort aan vrijwilligers bij Hilvaria opgelost ziet worden
Wij bieden
Voor deze functie is géén vergoeding beschikbaar
Vacaturehouder

Ad Fonken (voorzitter vrijwilligerscommissie)
Telefoon: 06-48696201
Mail: fonken@kpnmail.nl

Medewerker kleding / materialen

Plaats in de vereniging
Onder het bestuurslid facilitaire zaken en onderdeel van de kleding / materialen-commissie
Tijd
Nader te bepalen, piekbelasting ligt aan het begin en aan het einde van het seizoen
Taken
 • je zorgt dat er voor ieder team kleding en materialen beschikbaar zijn
 • je verdeelt de kleding en materialen over de teams
 • je deelt kleding en materialen uit bij aanvang van het seizoen en houdt hiervan een administratie bij
 • je faciliteert bij alle zaken mbt kleding en materialen gedurende het seizoen
 • je neem kleding en materialen in bij afsluiting van het seizoen en houdt hiervan een administratie bij
 • je zorgt dat er na de zomerstop weer voldoende kleding en materialen beschikbaar zijn
Wij vragen
Een persoon die er voor wil zorgen dat de teams van Hilvaria voorzien zijn van kleding en materialen
Wij bieden
Voor deze functie is géén vergoeding beschikbaar
Vacaturehouder

Ton Hoosemans (bestuurslid facilitaire zaken)
Telefoon: 06-21408436
Mail: ton.hoosemans@gmail.com

Medewerker onderhoudsploeg

Plaats in de vereniging
Onder bestuurslid accomodatiezaken en onderdeel van de onderhoudsploeg
Tijd
Variabel
Taken

De taken zijn onder andere:

 • Snoeiwerk van beplanting op en rondom het sportpark
 • Het wieden / bespuiten van onkruid
 • Het maaien van delen (stroken) van de grasvelden
 • Het beregenen van de grasvelden
 • Het belijnen van de grasvelden
 • Het borstelen van het kunstgrasveld
 • Het zuiver houden van het sportpark incl. tribune
 • (Kleine) reparatie werkzaamheden aan de gebouwen
 • Schoonmaak van de kleedkamers
Wij vragen
Een persoon die een of meerdere dagen per week beschikbaar is om aanwezig te zijn op het sportpark om werkzaamheden te verrichten
Wij bieden
Voor deze functie is géén vergoeding beschikbaar
Vacaturehouder

Tim van Rijswijk (bestuurslid accomodatiezaken)
Telefoon: 06-27562773
Mail: accommodatie@hilvaria.nl

Ondersteuner activiteiten

Plaats in de vereniging
Onder de activiteitencommissie en onderdeel van de pool ondersteuners
Tijd
Nader te bepalen, afhankelijk van de activiteiten
Taken
 • het ondersteunen bij activiteiten binnen de club zoals in de activiteitenkalender aangegeven
 • aanwezig zijn bij de vergaderingen van de activiteitencommissie
 • volledig beschikbaar zijn bij de uitvoering van activiteiten en hierbij het (mede)aanspreekpunt zijn
Wij vragen
Een persoon die het leuk vindt om activiteiten te organiseren
Wij bieden
Voor deze functie is géén vergoeding beschikbaar
Vacaturehouder

Ton Hoosemans (bestuurslid facilitaire zaken)
Telefoon: 06-21408436
Mail: ton.hoosemans@gmail.com

Spelbegeleider 6 tegen 6

Plaats in de vereniging
Onder de scheidsrechterscommissie en onderdeel van de pool spelbegeleiders
Tijd
1,5 uur per wedstrijd (6 of meer wedstrijden per seizoen)
Taken
  • Bewaakt de waarden en normen
  • Ballen meenemen en inleveren
  • Past de spelregels toe
  • Geeft leiding aan de wedstrijd
  • Treedt op als tijdwaarnemer en maakt aantekeningen van belangrijke zaken
  • Onderbreekt de wedstrijd naar zijn oordeel voor ieder soort overtreding van de regels
  • Draagt zorg voor een correcte invulling van de uitslag
Wij vragen
Een persoon ouder dan 21 jaar die de regels van het spel kent (of wil leren), ervaring heeft met de doelgroep en een wedstrijd met gevoel kan begeleiden
Wij bieden
Wedstrijdkleding en middelen worden beschikbaar gesteld door Hilvaria; er is een mogelijkheid tot het volgen van interne danwel KNVB opleidingen; er is begeleiding tijdens de wedstrijden
Vacaturehouder

Mark Kleinheerenbrink (Lid scheidsrechterscommissie)
Telefoon: 06-11092401
Mail:markendiny@yahoo.com

Terreinknecht

Plaats in de vereniging

Onder bestuurslid accommodatiezaken en onderdeel van de pool met terreinknechten

Tijd
4,5 uur per week (30-35 weken per jaar)
Taken

De taken zijn onder andere:

 • het uitgeven en in ontvangst nemen van trainingsmaterialen
 • toezicht houden op het retour komen van materialen
 • onderhouden van de materialen
 • teams aanspreken op niet schoonmaken kleedkamer
 • verlichting uitzetten en afsluiten kleedkamers op trainingsavonden
Wij vragen

Een persoon die een of meerdere avonden per week beschikbaar is om aanwezig te zijn op ons sportpark

Wij bieden
Een vrijwilligersvergoeding
Vacaturehouder
Tim van Rijswijk (bestuurslid accomodatiezaken)
Telefoon: 06-27562773
Mail: accommodatie@hilvaria.nl

Toernooihulp

Plaats in de vereniging
Onder de toernooicommissie en onderdeel van de pool toernooihulpen
Tijd
2 dagen van 9 uur (eind mei / begin juni)
Taken

De taken zijn onder andere:

 • Wedstrijdbriefjes schrijven
 • Broodjes smeren
 • Presentjes teams mee klaar maken
 • Park netjes houden, vuilnisbakken opruimen
 • Kleedkamers schoonmaken H
 • Hand en spandiensten (inspringen waar nodig) 
 • Spullen halen in dorp die we te kort komen op laatste moment
Wij vragen
Iemand die graag een steentje bijdraagt aan de organisatie van de jeugdtoernooien
Wij bieden
Voor deze functie is géén vergoeding beschikbaar
Vacaturehouder

Teun de Bruijn (toernooicommissie)
Telefoon: 06-46718368
Mail: jeugdtoernooi@hilvaria.nl

Verslaggever Hilvaria 1

Plaats in de vereniging
Zelfstandig
Tijd
Alle wedstrijden van Hilvaria 1
Taken

Wedstrijdverslagen schrijven van het eerste elftal. Deze zijn bestemd voor
de Hilverbode en de wedsites 013voetbal.nl en amateurvoetbaleindhoven.nl.

Wij vragen
Iemand met een vlotte pen die het leuk vind om het eerste elftal te volgen.
Wij bieden
Voor deze functie is géén vergoeding beschikbaar
Vacaturehouder

Sjors van Laarhoven
Mail: webmaster@hilvaria.nl

 

Siteontwerp en realisatie Van Laarhoven Websites