close

Vertrouwenspersonen van Hilvaria

S.v. Hilvaria vindt het belangrijk dat er in een veilig klimaat gesport kan worden.
Ongewenst en ongepast gedrag past niet binnen een veilig sportklimaat en moet dan ook worden voorkomen/aangepakt. Loop je tegen dergelijke problemen aan dan kun je hiervoor terecht bij onze vertrouwenspersonen.

Bij Hilvaria kun je terecht bij:

 • Christel Abrahams 
  T 06 46 60 64 10
 • Ad Ansems 
  T 06 81 15 37 10

Waarvoor kunt u de vertrouwenspersoon aanspreken:

 • De vertrouwenspersoon verleent opvang en begeleiding van clubleden met een klacht. Hij/zij analyseert de situatie en in samenspraak met betrokken clublid beoordeelt hij/zij mede welke stappen genomen worden. Hij/zij verwijst zo nodig naar personen of instellingen binnen of buiten de eigen organisatie.
 • De vertrouwenspersoon is en houdt zich op de hoogte van de organisatie en de specifieke situatie. Hij/zij geeft signalen door aan de verantwoordelijke bestuursleden, met waarborg van de anonimiteit en de integriteit van de betrokkene. Hij/zij adviseert en doet voorstellen ter verbetering van de situatie. De vertrouwenspersoon bevordert zo nodig - in samenwerking met andere functionarissen - onderzoek naar oorzaken en achtergrond van de problematiek.
 • De vertrouwenspersoon registreert in behandeling zijnde zaken. Hij/zij rapporteert relevante informatie en zorgt er daarbij voor, dat de anonimiteit en de integriteit van de betrokkene is gewaarborgd.
 • De vertrouwenspersoon informeert en adviseert het bestuur over deze problematiek en over te nemen maatregelen. Hij/zij heeft een aandeel in de verdere ontwikkeling van het beleid op dit terrein.
 • De vertrouwenspersoon draagt zorg voor de voorlichting aan nieuwe leden (via de jeugd- coördinatoren/leiders van de teams) over ongepast/ongewenst gedrag.
 • De vertrouwenspersoon voert overleg met, verwijst en werkt samen met personen en instanties, zowel binnen als buiten de organisatie. Dit evenwel niet zonder de toestemming van de betrokkene als dit zijn/haar klacht betreft.
 • De vertrouwenspersoon rapporteert eenmaal per jaar geanonimiseerd aan het bestuur. De vertrouwenspersoon houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen op het terrein van ongewenst gedrag.

Mocht je ergens mee zitten schroom dan niet en spreek deze mensen aan!