close

Opzeggen van je lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan slechts met ingang van een nieuw verenigingsjaar. Wanneer je het lidmaatschap op wilt zeggen, doe dit dan uiterlijk op 01 juni van het lopende seizoen. Maak het lopende seizoen altijd af, zodat je andere spelers hiermee niet dupeert.

De opzegging (van je kind) kun je doen via het opzegformulier onderaan deze tekst. Als wij het opzegformulier niet tijdig ontvangen, dan wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor het volgende seizoen en wordt ook de contributie weer geïncasseerd. Wanneer je de contributie in termijnen betaald, moet nog wel de resterende termijnen voor de contributie van het gehele lopende seizoen betaald worden. Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is slechts mogelijk in bijzondere gevallen, welke uitsluitend ter beoordeling zijn van het bestuur van de S.V. Hilvaria. Bij vragen mail ledenadministratie@hilvaria.nl.
Vrijwilliger

Ondanks je opzegging behouden wij je graag voor de vereniging. De club draait namelijk op de inzet van vrijwilligers. Wij vragen je dan ook vriendelijk of je bereid bent zich actief in te blijven zetten voor de vereniging. Mocht je hiertoe bereid zijn kun je hieronder aangeven wat je voor de vereniging wilt doen. Het bestuur of iemand van de betreffende commissie neemt dan contact met je op.