close

Installatie robotmaaier Hilvaria

Op donderdag 4 april 2024 zal er bij Hilvaria een robotmaaier worden geïnstalleerd door de firma die onze velden onderhoud. Een mooie ontwikkeling die bijdraagt aan de optimalisatie van het onderhoud van de velden.

Echter vraagt dit wel om een ijzeren discipline van degene die dagelijks de velden gebruiken. De velden moeten namelijk elke dag/avond vrij worden gemaakt van alle goals en de netten van de vaste goals moeten omhoog gehangen worden. Als dit niet gebeurd loopt de maaier hier op vast en kan zelfs verstrikt raken in de netten. Dit geldt zowel voor de natuurvelden als het kunstgrasveld (in verband met het borstelen van het veld).

Het is al jaren een probleem dat moeilijk blijkt op te lossen. Nu ontkomen we er echter niet meer aan en moet de vrijblijvendheid er echt vanaf! Via deze weg daarom het uitdrukkelijke verzoek om er als trainer/leider/aanspreekpunt voor te zorgen dat NA ELKE TRAINING EN WEDSTRIJD de velden leeg zijn van alle goals, pionnen etc. En dat de netten van de vaste goals omhoog worden gehangen. Als in overleg met de trainer/leider in het tijdsvak erna afgesproken wordt dat het mag blijven staan is die trainer/leider verantwoordelijk dat het veld na zijn of haar training/wedstrijd wel volledig leeg is.

We moeten er naar toe dat het opruimen een vast onderdeel wordt aan het einde van elke training/wedstrijd. Als er niet wordt opgeruimd dan kan er niet juist gemaaid worden wat vanzelfsprekend invloed heeft op de staat van de velden!

Bij elke veld is er een vak gecreëerd om de goals NA ELKE TRAINING EN WEDSTRIJD in te kunnen zetten. Deze vakken zijn zichtbaar middels een witte markering:

- Veld B / keeperstraining: rondom een van de lichtmasten (zie foto in de bijlage van deze mail);
- Veld D: In het midden van het veld tegen het kunstgrasveld aan (zie foto in de bijlage van deze mail);
- Veld C (kunstgras): Aan de zijkant tegen het pannaveld, betegeld gedeelte;
- Veld E (Achil): In het midden van het veld aan de kant van de kleedkamers;

Ervaringen met een robotmaaier bij andere verenigingen heeft geleerd dat de kwaliteit van de velden aanzienlijk verbeterd door op deze manier te maaien

Voordelen:
- Het maaien middels robotmaaiers draagt sterk bij aan een gesloten en egale grasmat;
- Deze sterk gesloten grasmat is essentieel in het kader van het chemievrij beheren van onkruiden (Chemische bestrijding is verboden. Daar waar gras staat, groeit geen onkruid!);
- Geen spoorvorming bij het maaien. Zelfs in natte perioden worden de velden gemaaid;
- Hierdoor zijn de robotmaaiers veel minder weersafhankelijk en kunnen de velden 3 tot 4 keer per week worden gemaaid (Afgesteld in bloktijden zodat de vereniging geen last heeft met belijnen en eventuele trainingsuren);
- Door het frequenter maaien van de velden zijn de grasresten na het maaien minimaal. Hierdoor behouden we een schoon speelveld.

Alleen samen kunnen we er voor zorgen dat de robotmaaier kan doen wat hij moet doen. Mochten er vragen zijn dan hoor ik ze natuurlijk graag.

Allemaal hartelijk dank voor de medewerking.

Meer nieuws chevron_left