HILVARIA HIGHLIGHTS

 
Fontgrootte: +

Wijzigingen bestuur S.V. Hilvaria

20220622-091725Behoorlijk-bestuur

Tijdens de ledenvergadering van 31 mei 2022 zijn voorzitter Hans Leijten en secretaris Peter Wijten uit hun functie getreden nadat zij deze (en andere functies) jarenlang hebben bekleed. S.V. Hilvaria bedankt hen zeer hartelijk voor hun jarenlange inzet voor de club. Peter Wijten zal voor de club behouden blijven door de ledenadministratie te blijven verzorgen. Hans Leijten heeft voor nu aangegeven zich de komende tijd te gaan bezinnen op zijn toekomst in het verenigingsleven. Natuurlijk zal ook voor hem de deur bij S.V. Hilvaria altijd open blijven staan.

Tijdens de ledenvergadering van 31 mei 2022 zijn Jan Hein van der Schoot & Geert van den Ackerveken door de aanwezigen aangedragen als nieuwe bestuursleden en deze voordracht is door de ledenvergadering goedgekeurd. Beiden danken de leden voor het gestelde vertrouwen.

De exacte invulling van de functies die ze gaan bekleden dient de komende weken nader bekeken te worden. De uitkomst hiervan zal in de eerstvolgende ledenvergadering ter goedkeuring worden aangedragen. Vooralsnog zal Jan Hein van der Schoot de functie van voorzitter ad interim gaan bekleden en Geert van den Ackerveken de functie van bestuurslid voetbalzaken ad interim.

Jan Hein van der Schoot streeft naar een 2.0 bestuur. Iedereen die bij de vereniging betrokken is dient zijn schouders er onder te zetten (sociale aspect). We moeten het immers samen doen zijn daarbij de woorden van Jan Hein. De drie kernwoorden die daarbij volgens hem leidend moeten zijn binnen de vereniging zijn:

-Samen;

-Verbinden;

-Communiceren.

Geert van den Ackerveken gaat inzetten op het technische vlak en zal hierbij veel aandacht hebben voor het sociale aspect, dit moet volgens hem prioritair zijn. Tevens gaat hij zich er hard voor maken dat elke vrijwilliger binnen de vereniging optimaal gefaciliteerd is. Dit houdt volgens hem namelijk samen met de uiteindelijke prestaties binnen de vereniging. 

Notulen ALV 31-5
Hilvaria 2 promoveert naar de 1e klasse!

 

Siteontwerp en realisatie Van Laarhoven Websites