HILVARIA HIGHLIGHTS

 
Fontgrootte: +

Verslag jaarvergadering 20 november

ALV_hamer

Op maandag 20 november vond de jaarlijkse ledenvergadering weer plaats in de kantine. Bijgaand een kort verslag. 

Over het algemeen kan de conclusie getrokken worden dat de vereniging er financieel gezond voorstaat en sportieve prestaties naar behoren waren in het vorige seizoen.

Er zijn natuurlijk altijd veel aandachts- en verbeterpunten binnen de vereniging. Maar ook binnen Hilvaria zijn er, ondanks dat we vele en goede vrijwilligers zijn, altijd handjes tekort om het vele 'vrijwilligers' werk te kunnen blijven doen.

De 30 aanwezige leden starten netjes om 6 over 8 de vergadering welke voor de tweede maal werd voorgezeten door voorzitter Hans Leijten.

Agendapunten 1/ 2

Na een korte opening wordt de agenda definitief vastgesteld.

3 Notulen

het bestuur werd nogmaals gewezen om eventueel aanspraak te maken op vrijwilligers fonds van gemeente Hilvarenbeek. Mogelijk dat nieuwe goals hiervan kunnen worden aangeschaft.

Ronald Oomens heeft geen zetel meer in bestuur. Na een korte periode als bestuurslid kantine is hij terug getreden.  Hierdoor is er een vacature voor bestuurslid ontstaan. het bestuur geeft er de voorkeur aan dat deze nieuwe persoon zich over de gehele accommodatie gaat bekommeren. 

4 verslag secretaris  

2 kampioenschappen gevierd bij Hilvaria 4 en 7. Sportieve resultaten zijn verder goed

Er is inmiddels ook een nieuwe technische commissie senioren gevormd. Verder een dankwoord voor ex-voorzitter Patrick Coomans voor zijn vele werk wat hij verzet heeft.

We zijn ook blij met de onderhoudsploeg op maandag. verder is er sprake van een gezonde vereniging.

5 verslag jeudcommissie

29 jeugdteams. Alle eerste teams in hoofd klasse. Wat een geweldige prestaties. Op sportief gebied kan Hilvaria hier nog jaren plezier aan beleven.

6 Financieel verslag

Gezonde vereniging. dank ook voor Moniek Huijbregts voor het vele werk op achtergrond. Dit jaar is het Pannaveldje gerealiseerd. Hier wordt al veel gebruik van gemaakt.

Ook zijn er inmiddels voorzieningen getroffen ter vervanging kunstgrasveld en kleed kamers.

De cijfers laten een positief resultaat zien en krijgen de goedkeuring in de ledenvergadering.

7 verslag kascommissie

Goedgekeurd

8 vaststellen financiele verslag

9 mededelingen

Investeringen

Verlichting Pannaveldje is een wens van bestuur, verder zijn de wc's vernieuwd in kantine en komen er nieuwe Lockers. Ook de vitrine snackbar is vervangen.

In de volgende ledenvergadering kan hopelijk het beleidsplan 2018-2022 worden gepresenteerd. De presentatie hiervan staat gepland in juli 2018.

Vrijdag senioren ga naar de donderdag na winterstop. Dit bleek nog niet het gewenste resultaat op te leveren. Ook is er de zorg over vrijwilligers behoefte. Wel is er vanaf het nieuwe seizoen een nieuwe Penningmeester gevonden.

Fotograaf website / teamfoto's volgen.

Verder zijn er de volgende vacatures, dus meld u aan:  

- Vacatures barpersoneel en eventuele coördinator

- Leider Hilvaria 1

Bij te weinig vrijwilligers moeten er mogelijk mensen 'ingekocht' worden om taken te doen. Als Hilvaria is dit niet wenselijk dus vandaar een nieuwe oproep van voorzitter voor vrijwilligers. Er is genoeg te doen en je hoeft niet te wachten tot je gevraagd wordt.

Ook is er een oproep voor een aed cursus voor vrijwilligers. Aanmelden is mogelijk via de Hilvariasite:  https://www.hilvaria.nl/highlights-hilvaria/entry/aed-en-bhv-training

Op vrijdag 1 december is er een grote vrijwilligers avond

10 rondvraag

Diverse opmerkingen passeerde de revue: Er is ruimte voor opleidingen te volgen binnen Hilvaria, meer artikelen van commissies op website. Er werd de zorgen uitgesproken over de conditie van de huidige kleedkamers plannen voor nieuwbouw kosten realisatie. Veel vraag is er ook naar vervanging van materialen. Ergernis is ook dat doelen van het (kunstgras) veld moeten worden gehaald na de training. Ook is er al weer vuurwerk gevonden op sportpark. De zorg wordt uitgesproken over vuurwerk op kunstgrasveld. Mogelijk op korte termijn toch met camera's gaan beveiligen. 

Wedstrijdverslag SCO MO11-1 - Hilvaria MO11-1
Hilvaria VR1 verslaat 't Zand met ruime cijfers

 

Siteontwerp en realisatie Van Laarhoven Websites