HILVARIA HIGHLIGHTS

 

Nieuwe bestuurssamenstelling bekend!

Nieuwe bestuurssamenstelling bekend!

Op dinsdag 23 juni 2015 is tijdens de Algemene Ledenvergadering de samenstelling van het bestuur gewijzigd

De zoektocht naar nieuwe bestuursleden van Hilvaria is afgerond. Er zijn tijdens de ledenvergadering vijf nieuwe bestuursleden geïnstalleerd en twee bestuursleden zijn herkozen. Helaas heeft men ook afscheid genomen van drie bestuursleden.

Om ervoor te zorgen dat de vereniging niet geheel stuurloos raakte zijn eerst de aftredende bestuursleden die zich herkiesbaar hebben gesteld, door de leden herkozen. Patrick Coomans is herkozen als voorzitter en Peter Wijten zal aanblijven als Secretaris.

Vervolgens heeft de ledenvergadering afscheid genomen van de aftredende bestuursleden (foto; Dick Nijenhuis en Paula de Loos) die zich niet herkiesbaar hebben gesteld. Als eerste werd afscheid genomen van Paula de Loos. Zij heeft zich als bestuurslid de afgelopen jaren volledig ingezet voor het dames-/meisjesvoetbal en de activiteiten commissie. Zo was zij bijvoorbeeld één van grote organisatoren van de geweldige tonproatavond voor alle medewerkers en sponsoren, maar heeft ze er ook voor gezorgd dat het dames-/meisjesvoetbal bij Hilvaria op de kaart kwam te staan. Na een dankwoord van de herkozen voorzitter en het uitreiken van een bosje bloemen en een fles drank, was het de beurt aan Dick Nijenhuis om afscheid te nemen als bestuurslid. Dick was het langst zittende bestuurslid. Hij heeft meer dan 20 jaar in het bestuurs gezeten en is begonnen als penningmeester om vervolgens zitting te nemen als jeugvoorzitter en het vice-voorzitterschap op zich te nemen. Nadat Patrick Coomans ook zijn dank aan Dick had uitgesproken en hem zijn bloemetje en fles drank had overhandigd, nam Dick aan het eind van de vergadering nog even het woord om alle aanwezigen te danken voor hun steun. Tevens liet hij weten met veel plezier en trots samengewerkt te hebben met de vele vrijwilligers en is hij blij dat hij afscheid mag nemen met een promotie van de A1 naar de Hoofdklasse (wat uniek is voor de vereniging) en de promotie van het eerste naar de 3e klasse (wat in zijn tijd bij Hilvaria ook nog niet is voorgekomen). Als laatste neemt ook Tinus Beekman afscheid als penningmeester van Hilvaria. Helaas kon Tinus niet aanwezig zijn, omdat hij van zijn welverdiende vakantie aan het genieten was. Al was Patrick Coomans nog van mening dat het bijwonen van de Ledenvergadering toch veel leuker is. De voorzitter verzekerde iedereen ervan dat ook Tinus zijn bloemen en fles drank nog kreeg overhandigd. Onder een groot applaus van de aanwezige leden werd het afscheid van de bestuursleden beklonken.

Na het afscheid van de aftredende bestuursleden werd het tijd voor de benoeming van de nieuwe leden. Zoals gezegd zijn er vier kandidaten gevonden om zitting te nemen in het bestuur en zij zijn alle door de vergadering unaniem gekozen tot bestuurslid. Als eerste was het de beurt aan Hans Leijten om zich voor te stellen en kandidaat te stellen. Hij is gekozen tot nieuwe penningmeester van Hilvaria. Zijn twee zoons spelen allebei in de E-jeugd van Hilvaria en hij wil bij deze mooie vereniging ook zijn steentje bijdragen. Met zijn achtergrond en werk bij de Rabobank, hij is accountmanager grootzakelijk in midden Limburg, moet dat zeker gaan lukken. Vervolgens was het de beurt aan Maaike Walschots. Haar jongste dochter speelt in de C1 en ook haar oudste dochter heeft bij Hilvaria gespeeld. Zelf heeft ze ook gevoetbald en is kampioen geworden met het eerste dameselftal. Kortom een echt voetbaldier dat ook het WK vrouwen op de voet volgt en voor het Nederlands dames elftal midden in de nacht op staat. Maaike werkt in de zorg en neemt zitting in het bestuur omdat de zorg ook niet betaald, zo zegt ze zelf. Ze gaat proberen het werk van Paula de Loos bij het dames-/meisjesvoetbal een goed vervolg te geven, maar met haar voetbalachtergrond zal dat geen probleem zijn. De derde kandidaat die gekozen werd is Maarten Wijten. Maarten is de zoon van Peter Wijten en komt uit een echt voetbalgezin. Zijn broers Koen en Stan voetballen respectievelijk in het eerste en het derde. Zelf is Maarten sinds vorig jaar gestop met keepen. Hij heeft de afgelopen vier jaar in de jeugdcommissie gezeten en wilde nu de uitdaging aangaan om het jeugdvoorzitterschap op zich te nemen. Zijn doel is om alle jeugdteams op het huidige niveau te houden, dat wil zeggen alle selectie elftallen van de jeugd spelen eerste klasse en de A-jeugd speelt volgend jaar Hoofdklasse. Het voorlaatste bestuurslid dat tijdens de ledenvergadering is gekozen is Ton Hoosemans. Ton loopt ook al jaren rond bij de vereniging waar zijn zoon Nick in de jeugd heeft gespeeld en zijn vrouw Rina allerlei hand en spandiensten verricht in de kantine van Hilvaria. Zelf is Ton de afgelopen jaren elftalleider geweest bij het eerste, was hij lid van de sponsorcommisie en zorgde vandaar uit met een team vrijwillegers voor de kleding voor spelers en trainers. Bijna vanzelfsprekend zal Ton dan ook het aanspreekpunt van het bestuur worden wanneer het selectie-, sponsor- of kledingzaken betreft. Met zijn opgebouwde ervaring van de afgelopen jaren zal Ton er vast en zeker voor zorgen dat al deze zaken in goede banen geleid worden. Last but nog least neemt ook Wendy van Ooijen plaats in het bestuur. Ze is de vrouw van Bud van Ooijen (van Bud van Ooijen bestratingen) en heeft een zoontje in de E2 voetballen. Tijdens één van de activiteiten bij Hilvaria ving ze op dat de activiteitencommissie wel wat nieuw leven ingeblazen zou kunnen worden. Wendy gaf aan dat ze de activiteiten bij Hilvaria altijd erg leuk vind en dat ze hier best bij wilde helpen. Hier wordt door Hilvaria dankbaar gebruik van gemaakt en ze zal voorzitter worden van de activiteitenncommissie. Met deze laatste toevoeging is de invulling van het bestuur voor het volgende seizoen weer rond en kan men nu echt gaan genieten van de welverdiende vakantie.

Achter de schermen is het bestuur al druk bezig geweest met de invulling van de nieuwe structuur van het nieuwe bestuur en de daarbij behorende commissies. Aan het begin van het nieuwe seizoen zal hiermee worden verder gegaan en zal de nieuwe structuur uiteraard kenbaar gemaakt worden.

Hilvaria zoekt Assistent Scheidsrechter en Washulp
Noud van der Staak

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.hilvaria.nl/

 

Siteontwerp en realisatie Van Laarhoven Websites