Knipsel

Het team landbouwverkeer van de gemeente heeft de plannen gepresenteerd om het landbouwverkeer zoveel mogelijk om de kern van Hilvarenbeek heen te leiden. Om dit te realiseren wordt o.a. voorgesteld dat de zandpaden Biedonkenpad en Broekstraat, die de verbinding vormen tussen de Goirlesedijk en het Groot Loo, willen gaan verharden. Deze zandpaden lopen achter de velden van Hilvaria. Deze plannen worden 25 maart in de Raad behandeld.

We hebben als Hilvaria contact opgenomen met de Gemeente en geïnformeerd naar de plannen. De gemeente geeft aan dat de zandpaden worden geasfalteerd en alleen toegankelijk zijn voor landbouwverkeer en vrachtwagens die gezien moeten worden als bestemmingsverkeer. Het wordt geen rondweg omdat er geen personenauto's worden toegelaten.

Vanuit Hilvaria hebben we aangegeven ons zorgen te maken over de veiligheid, gelet op het feit dat onze voetballers met trainings- en wedstrijddagen regelmatig een bal moeten gaan halen en dan de weg moeten oversteken. De gemeente heeft aangegeven dat ze met de uitwerking van het plan hier zeker rekening mee gaan houden.

Verder hebben we de gemeente kenbaar gemaakt dat wij liever hebben dat ze kiezen voor een alternatieve route.

We blijven hierover in contact met de gemeente.

Het Bestuur