conntributie

We vragen alle rustende leden om éénmalig het mutatieformulier op de website in te vullen. Lees verder voor meer info.

Veel mensen willen graag onze club blijven steunen als ze geen actief spelend lid meer zijn. Eén van de mogelijkheden daarvoor is de status van 'Rustend lid'. Helaas hebben er de afgelopen jaren binnen de club verschillende handmatige lijsten met overzichten van deze rustende leden gecirculeerd. Hierdoor is dit overzicht momenteel niet actueel en verre van volledig, waardoor de kans op onterechte incasso's groot is.
Dat willen we vermijden, maar natuurlijk zijn we als club wel erg blij met de steun van deze rustende leden. 

Om voor de toekomst deze leden correct in onze ledenadministratie te verwerken willen we al deze mensen vragen om éénmalig het mutatieformulier op de website te download, invullen en mailen (ledenadministratie@hivlaria.nl): https://www.hilvaria.nl/images/Bestanden/formulieren/Wijzigingsformulier.pdf

Excuus voor het ongemak en bij voorbaat dank voor de genomen moeite en steun!
Bestuur S.V. Hilvaria