EenveiligewijkDRUGSINBRAKENVERNIELINGENOVERLAST._20180922-115849_1

Afgelopen weekend is een mooi voetbalweekend afgesloten met vernielingen op o.a. het herentoilet en een aantal klachten over geluidsoverlast vanuit de buurt.

Bijzonder jammer maar zeker ook ONACCEPTABEL. Het is niet de bedoeling dat een beperkt aantal mensen het gaan verpesten voor de meeste voetballers en supporters die elk weekend met veel plezier komen voetballen c.q. naar het voetballen komen kijken. De vernielers zullen worden aangesproken en voor de kosten opdraaien. 

De consequenties van deze actie zijn dat de muziekboxen niet meer gebruikt mogen worden op het terras. Het voetbalteam dat hier geen gehoor aangeeft, zal hierop aangesproken worden en zal hierop een sanctie opgelegd krijgen

Nogmaals het is bijzonder jammer dat wij hier aandacht voor moeten geven. We hopen dus dat dit een incident is en nooit meer zal voorkomen!!

Het Bestuur