HILVARIA HIGHLIGHTS

 

Corona protocol SV Hilvaria

Corona-protocol

De voorbereiding op het nieuwe seizoen gaat bijna van start. Voordat we kunnen beginnen vragen we iedereen om de protocollen voor samen veilig te houden even goed door te lezen!

Dit protocol is opgesteld om op een zo veilig mogelijke manier te kunnen blijven voetballen en gebruik te kunnen maken van het sportcomplex van SV Hilvaria en de bijbehorende faciliteiten. We gaan er vanuit dat dit protocol door iedereen opgevolgd zal worden.  

Regels en afspraken op en rondom het sportcomplex

Er zijn algemene richtlijnen waar iedereen zich aan dient te houden. SV Hilvaria volgt hierin de door de overheid in samenspraak met het RIVM opgelegde richtlijnen en maatregelen. Dit betekent het volgende;

● Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar en ouder. Personen die tot één huishouden behoren en jongeren tot 18 jaar (=tot en met 17 jaar) hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
● Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
● Heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen.
● Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Dit geldt voor iedereen.
● Was vaak je handen met water en zeep, zeker voor en na bezoek van het sportcomplex.
● Schud geen handen en geef geen high five of box.
● Vermijd drukte en volg de routering en regels op het complex.
● Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

Regels en afspraken in het clubhuis en op het terras

● SV Hilvaria volgt in het clubhuis en op het terras de regels van het RIVM en Koninklijke Horeca Nederland.
● Volg de routering en hygiëne instructies in het clubhuis en terras op.
● Ook in het clubhuis en op het terras dient 1,5 meter afstand bewaard te worden door iedereen van 18 jaar en ouder.
● Personen van 18 jaar moeten op het terras en in het clubhuis een zitplaats hebben.
● Personen uit hetzelfde huishouden mogen bij elkaar zitten. Anderen moeten 1,5 meter afstand houden.
● Jongeren tot en met 12 jaar mogen bij elkaar zitten (geen 1,5 meter) en mogen contact hebben met ouderen.
● Jongeren tussen 13 en 18 jaar (dus niet ouder dan 17 jaar) mogen ook bij elkaar zitten, maar moeten 1,5 meter aanhouden bij contact met ouderen.
● Wanneer deze 1,5 meter afstand door drukte niet nageleefd kan worden, zal namens SV Hilvaria verzocht worden het clubhuis / terras te verlaten.

 Regels en afspraken tijdens en rondom trainingen

● Per team haalt 1 trainer de ballen op bij de beheerder.
● Ieder team heeft zijn eigen trainingsmateriaal en maakt dit waar nodig schoon.
● Voor iedereen geldt; omkleden en douchen doe je zo mogelijk thuis.
● Schud geen handen en geef geen high five en boks.
● Vermijd als trainer/begeleider geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen.
● Houd als trainer/coach 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport.
● Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

Regels en afspraken op wedstrijddagen tijdens en rondom de wedstrijd

● Teams die bij SV Hilvaria verzamelen voor uitwedstrijden doen dat buiten en niet in het clubhuis.
● Draag een mondkapje (voor 13 jaar en ouder) wanneer personen buiten je huishouden in één auto rijden bij uitwedstrijden. Regel voor zowel heen als terug dezelfde auto.
● Publiek is toegestaan bij wedstrijden; daarbij geldt dat publiek van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand moet houden tot elkaar en tot de spelers, tenzij ze uit één huishouden komen. Publiek staat achter de omheining dan wel minimaal 2 meter buiten de lijnen wanneer er geen omheining is.
● Vermijd als trainer/coach en publiek geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen en spreekkoren.
● Tijdens de sportbeoefening is voor spelers van 18 jaar en ouder geen 1,5 meter afstand nodig. De 1,5 meter regel geldt wel in de rust, kleedkamer en clubhuis. In de dug-out is de 1,5 meter maatregel ook van toepassing. De overige spelers en/of begeleiding moeten naast dug-out plaatsnemen.
● Douchen na trainingen en wedstrijden kan en mag maar is niet verplicht. Alle jeugdleden kleden zich alleen om en douchen NIET.
● Senioren (18 jaar en ouder) maken gefaseerd gebruik van de kleedlokalen en douches.
● De leider regelt dit per team, b.v. groepjes van 5 a 6 spelers welke tegelijk kunnen douchen. Zorg er wel voor dat je hele team binnen een half uur klaar is in de kleedkamers i.v.m. de volgende wedstrijden.
● Geen ouders in de kleedkamers, alleen spelers en leiders.

Protocol constatering corona bij leden

Wanneer er corona wordt geconstateerd bij één van de spelende leden van SV Hilvaria dan gaat het volgende protocol in werking;

1. De speler licht zijn trainer en begeleiding in;
2. Afhankelijk van het moment van oplopen van corona, wordt nagegaan of de overige spelers met hem/haar in contact zijn geweest;
3. Is dit het geval zal iedereen die in contact is geweest met betrokkenen in quarantaine moeten en contact moeten opnemen met de GGD;
4. Op dat moment besluit het bestuur of een volledig team tijdelijk wordt stilgelegd; Dat zal altijd in overleg met de KNVB gebeuren.
5. Verder volgen we in dergelijke gevallen de aanwijzingen van de GGD.

Rest het bestuur om iedereen een heel plezierig en sportief seizoen toe te wensen.

Let goed op jezelf, let goed op elkaar en blijf gezond! 

GOED HILVARIA JO19-1 KRIJGT TE WEINIG

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.hilvaria.nl/

 

Siteontwerp en realisatie Van Laarhoven Websites