file-12

De Rabobank Clubkas Campagne heeft een bedrag opgeleverd van € 1.732,50, we willen de Rabobank en iedereen die op onze vereniging heeft gestemd enorm bedanken!