HILVARIA HIGHLIGHTS

 

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Woensdag 28-04 om 19.30 uur is er een Algemene Ledenvergadering. Deze zal online via Teams gehouden worden. Indien je wilt deelnemen graag aanmelden via mail bij de secretaris info@hilvaria.nl. Lees verder om alvast de agenda en notulen te bekijken.

Ondanks de corona perikelen wordt er ook dit jaar een Algemene ledenvergadering gehouden. Dit moet door alle maatregelen helaas wel online gebeuren, waarbij je je zoals gemeld kunt aanmelden via de mail. Twee weken van te voren komt het bestuur met de agenda en notulen, mocht je hier aanvullingen op hebben dan kun je die uiteraard ook doorgeven.

Agenda:

 1. Opening en welkom vergadering
 2. Ingekomen stukken en vaststellen agenda
 3. Notulen algemene ledenvergadering 3 december 2019
 4. Benoemen nieuwe bestuursleden: Anja Coppens als penningmeester en Leo van de Wal als voorzitter jeugdafdeling
  Aftredend en herkiesbaar: Ton Hoosemans (bestuurslid facilitair en activiteiten), Tim van Rijswijk (bestuurslid accommodatie) en Peter Wijten (secretaris).
 5. Vaststellen financieel verslag seizoen 2019-2020
 6. Verslag kascommissie en voorstel tot decharge bestuur
 7. Begroting seizoen 2021-2022
 8. Accommodatie
 9. Beleidsplan
 10. Mededelingen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Hopelijk tot dan!

Bestuur Hilvaria

Landbouwverkeer Hilvarenbeek
Maar liefst 3 Hilvaria spelers maken de overstap n...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.hilvaria.nl/

 

Siteontwerp en realisatie Van Laarhoven Websites