Activiteiten

Algemene Ledenvergadering
Maandag, 12 December 2022, 20:00
Beste (ouders van) leden van SV Hilvaria,

Op maandag 12 december 2022 om 20.00 uur wordt de Algemene Ledenvergadering van SV Hilvaria gehouden. Wij nodigen jullie van harte uit om hieraan deel te nemen.

De volgende agendapunten worden deze avond besproken:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en vaststellen agenda
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 31 mei 2022
4. Afsluiting financieel boekjaar 2021 - 2022, verslag kascommissie en decharge bestuur (ter instemming)
5. Contributie 2023 - 2024 (ter instemming)

Pauze

6. Verbouwing accommodatie (ter instemming)
7. Rondvraag
8. Jubilarissen
9. Sluiting

Vragen voor de rondvraag dienen uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering digitaal ingediend te zijn via info@hilvaria.nl

De jaarrekening ligt voor alle leden ter inzage in de bestuurskamer dinsdag 6 december en donderdag 8 december tussen 19:00u en 21:00u

Met vriendelijke groet en tot 12 december,

Bestuur Hilvaria
Jan Hein, Ton, Tim, Geert en Anja

 

Siteontwerp en realisatie Van Laarhoven Websites